Bộ Tài chính đang xem xét việc tăng mức thuế nhập khẩu của 19 dòng hàng linh kiện, phụ tùng ô tô bằng mức trần cam kết WTO. Do đó, mức tăng sẽ rơi vào khoảng 5-15% so với hiện tại.

Theo thông tin được Bộ Tài chính phát đi ngày 6.6, Bộ này vừa ban hành dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô nhằm thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg”.

Dẫn lại Quyết định số 229/QĐ-TTg được ký ngày 4.2 vừa qua, Bộ Tài chính cho biết, điều kiện để áp dụng mức thuế trần theo các cam kết là các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô sản xuất trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng.

Bởi vậy, Bộ Tài chính nhấn mạnh, nguyên tắc điều chỉnh sẽ là: Nếu mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành đã được quy định bằng mức trần cam kết WTO thì giữ nguyên như mức thuế hiện hành, nhưng nếu thấp hơn thì điều chỉnh tăng bằng trần cam kết.

Theo kết quả rà soát của Bộ Tài chính, có 28/47 dòng hàng đã có mức thuế suất MFN bằng mức cam kết WTO, còn lại 19/47 dòng hàng có mức thuế suất thấp hơn mức cam kết WTO. Vì vậy, 19 dòng hàng này sẽ thuộc đối tượng xem xét điều chỉnh tăng thuế suất lên bằng mức cam kết WTO.

Bộ Tài chính chỉ ra  một số linh kiện, phụ tùng trong diện này được xem xét như: Kính an toàn cứng, kính an toàn nhiều lớp tăng thuế suất từ 20% lên 25%; Mặt hàng bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp tăng mức thuế suất từ 10% lên 20%.

Các phụ kiện khác của thân xe sẽ tăng mức thuế suất từ 15% lên 20%; Phanh và trợ lực phanh tăng từ 20% lên 22%; Mức thuế của ống xả và bộ giảm thanh tăng lên 25% thay vì 20% hiện tại…

Danh sách các mặt hàng điều chỉnh thuế suất nhập khẩu