Vua Abdullah của Jordan công bố sắc lệnh giải tán quốc hội

Ông Hani al-Mulqi được giao trách nhiệm điều hành các cuộc bầu cử quốc hội mới tại Jordan - Ảnh: AFP
Ông Hani al-Mulqi được giao trách nhiệm điều hành các cuộc bầu cử quốc hội mới tại Jordan – Ảnh: AFP

Theo Alarabiya, với sắc lệnh này, hiến pháp Jordan cũng quy định chính phủ đương nhiệm sẽ phải từ chức trong vòng 1 tuần, mở đường cho một nội các mới thành lập.

Quyết định giải tán quốc hội của nhà vua Jordan đưa ra ngày 29-5 không làm người dân ngạc nhiên vì họ đã lường trước điều này kể từ thời điểm thông qua luật bầu cử 2015 hai tháng trước.

Chuyên gia phân tích chính trị kiêm giám đốc tổ chức nghiên cứu Identity Center JO, ông Mohammed Husseiny, lý giải: “Khi luật bầu cử mới được thông qua hai tháng trước, một sắc lệnh đã được ban hành cho biết cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong tháng 9 hoặc tháng 11 năm nay. Để làm được như vậy, quốc hội phải giải tán ít nhất trước đó 4 tháng”.

Theo luật bầu cử mới, người dân Jordan sẽ thực hiện cơ chế bầu cử mỗi người một phiếu bầu. Luật mới cũng chia cả nước thành 23 khu vực bầu cử.

Ông Hani al-Mulqi, người được giao trách nhiệm chỉ đạo điều hành cuộc bầu cử mới trước cuối năm nay tại Jordan, từng là Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng công nghiệp và thương mại những năm trước.

Việc nhà vua Jordan lựa chọn ông Mulqi cho thấy rõ chủ trương ưu tiên phát triển kinh tế đất nước của giới lãnh đạo tại quốc gia này.

D. KIM THOA