Khác với vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình, sâu thẳm bên trong con người Vũ Cát Tường lại là một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, luôn mang cảm xúc đặt để trong từng sản phẩm gửi đến khán giả.

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường đã có những kỷ niệm không thể nào quên ở Bình Thuận.

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt

Vũ Cát Tường, sao Việt