Tập đoàn này sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định 25 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được Chính phủ ban hành, VNPT sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng.

Các công ty, quỹ, ngân hàng mà VNPT thoái vốn như Công ty cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Land), Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty cổ phần Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị (ITC), Công ty cổ phần viễn thông VTC, Quỹ đầu tư Việt Nam (BVIM), Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2), Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam; Công ty Tài chính Bưu điện (PTF);….

VNPT có 71 đơn vị trực thuộc, 2 công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ là Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media), Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT – Vinaphone) và 5 công ty con khác.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có 3 đơn vị sự nghiệp là Bệnh viện Bưu điện tại TP Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tại TP HCM, Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện tại TP Hải Phòng.

Vốn điều lệ của VNPT là 72.237 tỷ đồng do Nhà nước là chủ sở hữu. Hội đồng thành viên VNPT có 7 thành viên và cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của Tập đoàn.

Trong 2014, Tập đoàn VNPT đã hoàn thành giai đoạn một của tái cơ cấu, trong đó chuyển giao Công ty Thông tin di động VMS (MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông. Cuối năm 2014, Thủ tướng đã chính thức đồng ý việc VNPT thành lập 3 Tổng công ty trực thuộc và bước vào giai đoạn 2 của tái cơ cấu.

Ngọc Tuyên