Chỉ tính riêng trong tháng 11/2016, giá trị xuất khẩu rau và trái cây đã đạt 186 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây trong 11 tháng đầu năm 2016 lên mức 2,178 tỷ USD.

Theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, riêng trong tháng 11 giá trị xuất khẩu rau và trái cây đã đạt 186 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây trong 11 tháng đầu năm 2016 lên mức 2,178 tỷ USD.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho các loại rau và trái cây Việt Nam, chiếm 70,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đứng sau là Hàn Quốc chiếm 3,6%, Mỹ 3,4% và Nhật 3,1%.

Sự tăng trưởng xuất khẩu rau và trái cây phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường chính của Việt Nam, nhưng ngày càng có nhiều thị trường lớn đón nhận sản phẩm rau quả của Việt Nam.

Theo dự kiến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây Việt Nam có thể đặt 2,5-2,6 tỷ USD. Các chuyên gia nhận định, tiềm năng xuất khẩu trái cây của Việt Nam còn rất lớn, nếu kiểm soát tốt chất lượng đầu vào kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây của Việt Nam có thể gấp 5 tỷ USD/năm.

Ở chiều ngược lại, mặc dù xuất khẩu tăng nhưng Việt Nam cũng chi 814 triệu USD để nhập khẩu các loại rau và trái cây trong 11 tháng đầu năm, tăng 44% so với năm trước.

Hòa Lộc