Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021 được chính thức khởi động vào chiều ngày 5.12 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; lãnh đạo của các đối tác xã hội, gồm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee, cùng ký kết vào Văn kiện hợp tác.

ILO và các đối tác thống nhất xác định ba ưu tiên quốc gia trong thời gian tới, bao gồm thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất; và xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc cơ bản và quyền trong lao động.

Đây là Chương trình khung hợp tác việc làm bền vững lần thứ 3 (chu kỳ hợp tác trước cho giai đoạn 2012-2016) kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992. Sự hợp tác đầu tiên giữa ILO và Việt Nam là vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam phải hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình Đổi mới.

Chương trình hợp tác cho giai đoạn 2017-2021 đưa sứ mệnh của ILO – thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và năng suất cho mọi phụ nữ và nam giới trong điều kiện làm việc tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhâm phẩm – vào bối cảnh của Việt Nam. Chương trình này phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội quốc gia và Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc cho cùng giai đoạn.

“ILO cam kết cùng chung sức với các đối tác ba bên để đạt được những mục tiêu chung,” Giám đốc ILO Việt Nam cho biết.

LINH NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here