Trang chủ Kinh Tế Doanh Nghiệp VDP: Quý II ít bị giảm trừ doanh thu

VDP: Quý II ít bị giảm trừ doanh thu

Quý II/2018, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP) đạt doanh thu xấp xỉ 100 tỷ đồng, nhuận sau thuế 13,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,8% và 30,7% so với cùng kỳ năm 2017.

VDP: Quý II ít bị giảm trừ doanh thu

Ảnh Internet

Các khoản giảm trừ doanh thu trong quý II/2018 là 440 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trên doanh thu của VDP cũng cải thiện, đạt tỷ lệ 26,6% so với cùng kỳ là 24,6%.

Lũy 6 tháng đầu năm 2018, VDP đạt doanh thu 203 tỷ đồng, tăng gần 8%; lợi nhuận sau thuế 27,8 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2018, VDP đã hoàn thành lần lượt 40% và 56% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Ngọc Nhi