Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Van hoa cho noi Cai Rang la di san quoc gia Bo Van hoa, The thao va Du lich vua ban hanh Quyet dinh so 829/QD-BVHTTDL, ngay 10 thang 3 nam 2016 ve viec cong bo Danh muc di san van hoa phi vat the quoc gia. Van hoa cho noi Cai Rang da tro thanh di san van - Anh 1

Văn hóa chợ nổi Cái Răng đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. .

Theo đó, 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm: Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai, thuộc xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Lễ hội Nghinh Ông, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Lễ hội Cầu Ngư, thành phố Đà Nẵng; Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Lễ hội Trương Định, thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Chữ viết cổ của người Thái, tỉnh Sơn La và Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Các di sản được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 4 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tiếng nói, chữ viết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Chủ tịch UBND các cấp có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật.

P.Hà