Trang chủ Kinh Tế USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ...

USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 8/2018 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 242,71 triệu tấn.

Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 8/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 10,57 242,71 62,46 239,69 65,43 10,62
Mỹ 0,36 44,18 0,32 32,39 12,11 0,36
Các TT còn lại 10,21 198,53 62,14 207,3 53,32 10,26
TT XK chủ yếu 5,61 73,35 0,04 26,96 46,2 5,84
Argentina 2,69 33,05 0 3,2 29,8 2,74
Brazil 2,8 33,1 0,03 18,13 15 2,8
Ấn Độ 0,12 7,2 0,01 5,63 1,4 0,31
TT NK chủ yếu 1,5 17,99 36,97 54,58 0,5 1,38
EU-27 0,31 12,88 18,5 31,14 0,3 0,25
Đông Nam Á 1,13 3,34 16,82 20,02 0,2 1,07

Nguồn: VITIC/USDA