Với phương châm giảng dạy là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là sứ mạng vinh quang, giảng viên Trần Văn Lương đã phấn đấu và đạt được rất nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm, thầy Trần Văn Lương không ngừng nỗ lực  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, luôn đổi mới phương pháp dạy, đào tạo kiến thức cùng  kỹ năng cho học viên.

Không những thi đua và đạt thành tích tốt trong giảng dạy, giảng viên Trần Văn Lương còn nhiệt tình hăng hái  tham gia các hoạt động do Học viện toàn án tổ chức tích cực thi đua, rèn luyện và đạt thành tích cao trong các hội thao chào mừng kỷ niệm lớn của đất nước, của hệ thống Tòa án và Học viện.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động đời thường và tham gia phong trào tại Hoc viện Tòa Án của giảng viên Trần Văn Lương: