(HQ Online)- “Nghị quyết 19/NQ-CP yêu cầu sửa Nghị định 37 liên quan đến hàm lượng formaldehyt, cả cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp đều có tiếng nói mạnh mẽ, nhưng công chức nói “tôi làm thế đúng rồi”… Những việc nhỏ thế thôi mà không thay đổi thì không thể có niềm tin của doanh nghiệp” – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung đã thốt lên như vậy khi nói về yêu cầu cải cách thể chế đối với doanh nghiệp trong hội thảo cùng chủ đề được tổ chức sáng 30-5 tại Hà Nội.

Khát vọng Việt Nam 2035 là một báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào tháng 2 vừa qua. Để làm rõ hơn vai trò cũng như yêu cầu cần phải thay đổi thể chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo Khát vọng Việt Nam 2035: Vai trò của doanh nghiệp và Yêu cầu hiện đại hóa thể chế.
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Cung chia sẻ: Tôi đọc báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035 và muốn kéo báo cáo về với thực trạng của Việt Nam để xem ở vị trí của Việt Nam lúc này, cần phải thúc đẩy như thế nào để đất nước phát triển.
Đừng nghĩ đây là công việc của người khác mà đây là trách nhiệm của chúng ta. Không có cách gì khác là kéo Việt Nam về một thị trường cạnh tranh, cần là một thị trường cạnh tranh, minh bạch, dân chủ hơn nữa.
Muốn thế Nhà nước phải minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình. Rõ ràng vai trò của Nhà nước từ Quốc hội, Chính phủ đến công chức Nhà nước phải thay đổi. Nhưng ông Cung đã bày tỏ sự thất vọng khi chia sẻ câu chuyện về formaldehyt và ứng xử của một bộ phận công chức nọ.
Mặc dù vậy, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI vẫn tin tưởng: Với Báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035, đây là lần đầu tiên có một tầm nhìn quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp, không phải là ngắn hạn mà là một tầm nhìn dài hạn để doanh nghiệp yên tâm định hướng vào lĩnh vực kinh doanh của mình.
Ông Lộc cũng nhấn mạnh: Để chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp thì thể chế rất quan trọng, thể chế nào doanh nghiệp đó, nhưng doanh nghiệp cũng còn là động lực để thay đổi thể chế. Thể chế góp phần giải phóng doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp góp phần thay đổi thể chế.
Chia sẻ cụ thể hơn từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cũng khẳng định, quyết định thành công hay không trong quá trình cải cách thể chế chính là chủ thể doanh nghiệp. Ông Đoàn khuyến nghị, từ nay đến năm 2035, doanh nghiệp cần quan tâm đến sáu vấn đề cụ thể.
Trước hết, theo ông Đoàn, doanh nghiệp cần hiểu doanh nghiệp đang thực sự ra biển lớn, thực sự hội nhập mà quá trình hội nhập là không thể cưỡng lại và do đó, những người chủ doanh nghiệp phải nâng cao trình độ bởi nhiều doanh nghiệp không phát triển được là do nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của hội nhập.
Phải bỏ đi những thói quen trước đây như nước đến chân mới nhảy, làm hàng nhái, hàng giả, “quan hệ” với cơ quan chính quyền để đạt được hiệu quả trong công việc – đó là lời khuyên thứ hai của vị Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái.
Theo ông Đoàn, doanh nghiệp Việt còn cần thực sự quan tâm đến đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt đối với những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như chế biến thủy sản, dệt may, điện tử… Đó còn là giải phải kết hợp với doanh nghiệp FDI, liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài để cộng gộp sức mạnh cạnh tranh, là giải pháp tiết kiệm trong mọi hoạt động hàng ngày và lời khuyên cuối, ông Đoàn cho rằng, đã đến lúc, doanh nghiệp Việt cần nghĩ đến minh bạch và liêm chính nhiều hơn để phát triển.
Đây cũng là ý tưởng trong lời phát biểu kết thúc Hội thảo của ông Vũ Tiến Lộc khi ông Lộc cho rằng, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực cho báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035 trong thời gian tới. “Cộng đồng doanh nghiệp sẽ có một định hướng hoạt động cho đến 20 năm nữa, như vậy sẽ đảm bảo niềm tin cho doanh nghiệp trên con đường của mình” – ông Lộc nói.