Quý II/2018, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD) đạt doanh thu 1.089 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2017.

Lãi sau thuế quý II/2018 đạt 17,31 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 416% so với cùng kỳ năm 2017 (6,2 tỷ đồng).

Năm 2018, TVD đặt kế hoạch sản xuất 2,6 triệu tấn than, trong đó có 2,35 triệu tấn than hầm lò; than tiêu thụ 2,360 triệu tấn. 7 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất trên 1,8 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt gần 1,6 triệu tấn.

Hải Yến