Ngày 22/11 tới, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 76,4 tỷ đồng (hơn 7,64 triệu cổ phần), tương đương 76,45% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin (WTC), với giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phần.

WTC đang vận hành 10 phương tiện vận tải với tổng trọng tải 26.600 tấn, gồm 2 tàu 7.000 DWT, 1 tàu 8.800 DWT, 5 tàu 3.000 DWT và 2 đoàn sà lan.
Những năm gần đây, Công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, khoản lỗ lũy kế tính đến 31/12/2017 là 118,7 tỷ đồng, vượt quá nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu là 18,7 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 14,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến 30/6/2018, vốn chủ sở hữu của WTC tăng lên 1,5 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018: doanh thu bằng 66,5% năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2017.
Cùng ngày 22/11, TKV sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 178 tỷ đồng (17,8 triệu cổ phần), tương đương 99,27% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và hạ tầng – TKV (Vinacominland), với giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phần. Vinacominland có vốn điều lệ 180 tỷ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Trong năm 2017, doanh thu bán bất động sản của Vinacominland là 83,9 tỷ đồng, chiếm 78,5% tổng doanh thu. 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 18,8 tỷ đồng doanh thu, bằng 18,7% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 875 triệu đồng, bằng 43,7% kế hoạch năm. Vinacominland đang quản lý và sử dụng quỹ đất được giao có thu tiền sử dụng đất gồm 597.280 m2 tại TP Hạ Long, 118.375 m2 tại TP Cẩm Phả, 1.450 m2 tại TP Hà Nội.
Hải Yến