Khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2017 sau soát xét của PPI tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng, gấp 5 lần só với số lỗ 2,64 tỷ đồng mà công ty này công bố trước đó.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (mã: PPI) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2017 với nhiều số liệu thay đổi bất ngờ. Cụ thể, khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2017 sau soát xét của PPI tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng, trong khi theo BCTC tự lập chỉ là 2,64 tỷ đồng.

Nguyên nhân có sự chênh lệch như trên được PPI đưa ra là do việc trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo quy định hiện hành dựa trên tuổi nợ của khoản phải thu. Điều này làm cho kết quả kinh doanh lỗ đến 12,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bố trí chậm vốn ngân sách 2017 khiến các công trình dự án chậm triển khai nhưng PPI vẫn phải duy trì chi phí quản lý doanh nghiệp để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, làm cho lỗ thêm khoảng 2,64 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, công ty cho biết sẽ cố gắng thu hồi các khoản công nợ để được hoàn nhập dự phòng. Đồng thời tập trung đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính, triển khai các dự án nâng cao sản lượng và doanh thu để đạt được kết quả kinh doanh năm 2017.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) cũng công bố việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PPI do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng cảnh báo kể từ 5/5/2017 cho đến nay. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm tài chính 2016 bị âm tới 37,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất lỗ 13,2 tỷ đồng.