Trang chủ Xã Hội Tin Trong Nước Sầm Sơn, Thanh Hóa: Không né tránh, đùn đẩy trong việc cung...

Sầm Sơn, Thanh Hóa: Không né tránh, đùn đẩy trong việc cung cấp thông tin cho báo chí

 Thành ủy và UBND TP Sầm Sơn vừa ban hành 2 văn bản về việc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm làm việc, phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Không né tránh, đùn đẩy, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc mà báo chí nêu.

Công văn số 2672-CV/TU của Thành ủy TP Sầm Sơn về việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm bắt, dự báo, định hướng thông tin kịp thời trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh trên địa bàn; tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách, các quy định của thành phố để tạo sự thống nhất trong tư tưởng, đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả thông tin bịa đặt, không đúng bản chất sự việc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng định kỳ và công tác biên tập, xuất bản Thông báo nội bộ hằng tháng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn, ngày 11/9/2018, UBND TP Sầm Sơn đã có công văn số 3780/UBND-VP về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

 Thành phố Sầm Sơn ngày một khang trang, hiện đại

Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra sai phạm gây bức xúc dư luận; thực hiện nghiêm túc quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan; trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm làm việc với báo chí; không né tránh, đùn đẩy.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc sai phạm mà báo chí nêu, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, phức tạp, gây dự luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương và phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra các sai phạm (nếu có) theo thông tin báo chí phản ánh.

Đồng thời, chủ động phản hồi thông tin báo chí, nhất là những thông tin không đúng bản chất sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện những phóng viên, cộng tác viên vi phạm các quy định, các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí, lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện động cơ, mục đích cá nhân.

Trước đó, vào ngày 31/8, tại Hội nghị thông báo kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh tới lãnh đạo Tỉnh ủy về việc ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn có biểu hiện chưa chuẩn mực khi cung cấp, trao đổi thông tin tới báo chí đã được lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp nhận. Ít ngày sau đó, tức ngày 6/9, Thành ủy thành phố Sầm Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo gửi Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn về việc phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan đến phản ánh của báo chí.

Quang Trần