Ngân hàng được đánh giá cao về độ tín nhiệm và pháp lý, bảo hộ thương hiệu; chất lượng, dịch vụ và hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.
sacombank-dat-giai-thuong-hieu-tieu-bieu

Vào ngày 23/4 tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhận giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu – Typical Brand 2016” do Mạng hội đồng doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện. Giải do Tổ chức đánh giá và chứng nhận chất lượng quốc tế QMS – Australia công nhận và giám sát chất lượng.

“Thương hiệu tiêu biểu – Typical brand 2016” được triển khai nhằm động viên, khuyến khích kịp thời những thương hiệu tiêu biểu, sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ. Chương trình cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trên cả nước xây dựng cải tiến hệ thống năng lực cạnh tranh bằng việc nâng cao thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, đề cao tính văn minh, trung thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng.

Doanh nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm mức độ tín nhiệm và pháp lý, bảo hộ thương hiệu, đảm bảo chất lượng, dịch vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và thành tích kinh doanh vì cộng đồng.

Minh Trí