Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, Tổng cục Lương thực quốc gia Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế (G2P) nhập khẩu 250.000 tấn gạo vào tháng 7 và tháng 8 tới.

Cụ thể, Tổng cục Lương thực quốc gia Philippines (NFA) đã công bố Thư mời thầu số 2018-02 về việc tổ chức đấu thầu quốc tế (G2P) nhập khẩu 250.000 tấn gạo trắng 15% và 25% tấm. Thông báo cũng ghi rõ thời gian hàng đến cảng của Philippin là trong tháng 7 và tháng 8 tới đây.
Đấu thầu lần này được mở cho tất cả nhà thầu quan tâm, đáp ứng tiêu chuẩn về tư cách tham dự thầu theo quy định tại Thư mời thầu của NFA cùng các điều khoản tham chiếu (TOR).
Theo NFA, khối lượng 250.000 tấn được chia làm 9 gói thầu, trong đó 8 gói thầu từ 15.000 tấn/gói đến 33.000 tấn/gói với chủng loại gạo 25% tấm và 1 gói thầu 50.000 tấn/gói với chủng loại gạo 15% tấm.
Các thương nhân có thể chào từng gói hoặc cả 9 gói thầu và phải chào hết số lượng của mỗi gói. Giá trần gạo 15% và 25% tương ứng vào khoảng 505,8 USD/tấn và 498,25 USD/tấn theo ngân sách dự tính của NFA. Điều kiện giao hàng CIF (giá FOB, bảo hiểm, cước phí), DAP (giao tại nơi đến), FOW (giao đến kho) và xếp trong các kho được NFA chỉ định.
Với thông tin trên, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện của NFA được biết và đăng ký tham gia.

HẠ AN