Theo Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, năm 2017, về cơ bản tiền lương, thu nhập của người lao động đã được cải thiện hơn so với năm 2016. Mức thưởng bình quân dịp Tết năm 2018 cũng có xu hướng tăng so với mức thưởng năm 2017.

Cụ thể, tính đến ngày 17-1-2018, có 26,829 doanh nghiệp (tương ứng với 3,837 triệu lao động) có báo cáo tiền lương, thưởng, nợ lương trên tổng số 432.899 doanh nghiệp (tương ứng với 13,355 triệu người lao động) đang hoạt động trên cả nước. Trong đó có 18.015 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch của 2,178 triệu người lao động (chiếm 67,4% số doanh nghiệp báo cáo) và có 25.174 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán của 3,559 triệu người lao động (chiếm 93,8% số doanh nghiệp báo cáo).

Tổng hợp từ các doanh nghiệp có báo cáo thì năm 2017, tiền lương, thu nhập của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2016. Mức thưởng bình quân dịp Tết năm 2018 cũng có xu hướng tăng so với mức thưởng năm 2017.

Theo đó, tiền lương bình quân thực hiện năm 2017 là 6,603 triệu đồng/tháng, tăng 9,3% so với năm 2016 (6,040 triệu đồng/tháng). Trong đó, tiền lương công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ước thực hiện năm 2017 là 7,901 triệu đồng/tháng, tăng 4,5% so với năm 2016 (7,560 triệu đồng/tháng). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,339 triệu đồng/tháng, tăng 4,6% so với năm 2016 (7,019 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp dân doanh là 5,678 triệu đồng/tháng, tăng 3,3% so với năm 2016 (5,496 triệu đồng). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,790 triệu đồng/tháng, tăng 13,5% so với năm 2016 (5,978 triệu đồng/tháng).

Về thưởng Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng bình quân bằng khoảng 1 tháng lương (5,527 triệu đồng/người), tăng 13,0% so với năm 2017 (4,889 triệu đồng/người).

Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,021 triệu đồng/người, tăng 8,7% so với năm 2017 (4,618 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,212 triệu đồng người, bằng 84,2% so với năm 2017 (7,381 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 5,089 triệu đồng/người, tăng 20,6% (năm 2017 là 4,217 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 5,680 triệu đồng/người, tăng 16,0% so với năm 2017 (4,896 triệu đồng/người).

Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 855,107 triệu đồng (năm 2017 mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cũng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh với số tiền là 1 tỷ đồng). Mức thưởng tết Nguyên đán 2018 thấp nhất là 20 nghìn đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc), bằng 40% so với năm 2017(50 nghìn đồng/người).

Bên cạnh những doanh nghiệp đã có báo cáo tiền lương, thưởng, nợ lương thì hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm (nhân dịp Tết). Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật Lao động thì tiền thưởng cuối năm cho người lao động do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và quy chế thưởng của doanh nghiệp nên tiền thưởng không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết năm 2018.

Thanh Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here