Đây là kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Sản xuất tại một doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam /// Ngọc Thắng

Sản xuất tại một doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam NGỌC THẮNG
Kết quả khảo sát BCI đã nhận được hơn 200 phản hồi từ đại diện các doanh nghiệp châu Âu và đạt mức 81 điểm. Đây là kết quả cao thứ nhì kể từ cuối năm 2016. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ so với quý 2 vừa nhưng cảm quan kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu trong quý 3 vẫn tích cực.
Trong quý 3 vừa qua, 67% doanh nghiệp cho biết tiếp tục hoạt động tốt trong quý rồi, chỉ 8% phản hồi tiêu cực.
Đặc biệt khi dự báo về tình hình kinh doanh đến cuối năm nay, các lãnh đạo doanh nghiệp vẫn lạc quan với 60% cho là tốt và 11% là rất tốt. Đồng thời có hơn 50% doanh nghiệp có kế hoạch sẽ tăng thêm nhân sự lao động tại Việt Nam trong quý 4/2018 và chỉ có dưới 8% muốn cắt giảm nhân lực. Tương tự, hơn 50% thành viên EuroCham tin rằng doanh nghiệp của họ sẽ tăng mức đầu tư vào quý cuối cùng của năm nay và chỉ 6% dự định giảm mức đầu tư.
Bên cạnh đó, 58% doanh nghiệp cũng lạc quan khi nói về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam khi cho rằng ổn định và cải thiện. Trong khi đó có 32% doanh nghiệp dự đoán kinh tế vĩ mô sắp tới không thay đổi và dưới 10% đại diện các công ty có dự báo tình hình xấu đi.
Ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch EuroCham nhận xét: “Kết quả của Chỉ số môi trường kinh doanh mới nhất của EuroCham là một ví dụ của sự tin tưởng mà doanh nghiệp châu Âu dành cho môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi tiếp tục thể hiện sự lạc quan của họ, thông qua các dự định trong đầu tư và phát triển nhân lực”.