Chiều ngày 15/11, tại trung tâm hội nghị TP.Hải Phòng đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

Tại hội nghị, đại tá Đào Quang Thức – chính ủy BCHBĐBP thành phố, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề án sau 3 năm triển khai. Tại các vùng biên giới, hải đảo, đa số người dân còn thiếu kiến thức về pháp luật, nhất là những vùng trọng điểm. Ngư dân ngày càng vươn khơi bám biển để khai thác nguồn lợi thủy sản, nhiều trường hợp do thiếu kiến thức pháp luật, nhất là luật biển, Công ước Quốc tế về Luật biển dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc.

Chính vì vậy, từ năm 2013 đến tháng 10/2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung có chiều sâu công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo các kiến thức pháp luật thiết thực liên quan đến quyền, nghĩa vụ của bản thân trên khu vực biên giới, hải đảo như: Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hiệp định về hợp tác nghề cá Việt Nam – Trung Quốc, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định 161 của Chính phủ về quy chế biên giới biển, Nghị định 34 về Quy chế biên giới đất liền…

Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: sân khấu hóa, trực quan, sinh động, tuyên truyền qua loa phát thanh, tủ sách pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục qua Internet… đã giúp nhiều người dân vùng biên giới và hải đảo tiếp cận và hiểu hơn về pháp luật; đồng thời nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân cũng được tăng lên đáng kể.

Minh Thư