Đây là chủ đề công tác năm 2018 của TP Hà Nội. Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV (sáng 4/12), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018.

Theo đó, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, KTXH năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện.

“Năm kỷ cương hành chính 2017” đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, quản lý đô thị được đẩy mạnh, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn trỉnh, có bước tiến bộ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Tất cả các chỉ tiêu phát triển KTXH đều hoàn thành kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt dự toán và 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả đạt được phù hợp tình hình phát triển chung của cả nước và Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là một đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho biết, TP đặt ra mục tiêu tổng quát là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong đó, tập trung tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành và các cấp. Tập trung khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư nước ngoài. Tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, TP tiếp tục rà soát và có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại các khu vực đô thị hóa cao, đôn đốc tiến độ các dự án xã hội hóa xây dựng trường học và tiếp tục quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh; an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch; đảm bảo xử lý chất thải rắn. Tiếp tục Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố. Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Đồng thời, thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và duy trì có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 197. Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra để tiếp tục có giải pháp trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, gắn với đánh giá 10 năm hợp nhất mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Nguyễn Công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here