Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn (Mã CK: NST) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Theo đó, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 660 tỷ đồng, giảm 17,7% so với năm 2016 và hoàn thành 82,5% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau trước thuế của Công ty đạt 16 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm trước và vượ 3,2 chỉ tiêu cả năm.

Mức thu nhập bình quân của Công ty trong năm 2017 đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với năm 2016 và vượt 10,3% kế hoạch đã đề ra.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu và 16,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Hoàng Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here