Mục tiêu lợi nhuận bất ngờ quay đầu giảm mạnh, từ 216,7 tỷ đồng năm 2017 xuống còn 142 tỷ đồng năm 2018 …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here