Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chiều ngày 3/5/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) giữ chức vụ Tổng Giám đốc KBNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc KBNN. Đây là niềm vinh dự trước hết đối với cá nhân ông Tạ Anh Tuấn và niềm vui mừng đối với toàn thể đội ngũ công chức, viên chức hệ thống KBNN.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị ông Tạ Anh Tuấn trên cương vị mới sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống KBNN phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, hướng tới hệ thống KBNN hiện đại, phục vụ hữu hiệu và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nền kinh tế…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, tân Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như sự tín nhiệm của các cán bộ trong Ban Lãnh đạo của KBNN và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện cải cách và phát triển hệ thống KBNN, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Tài chính để xây dựng và phát triển đất nước.

PV.