Sáng 27-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị giao ban Đối ngoại Quốc phòng (ĐNQP) 6 tháng đầu năm 2017.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Hội nghị đánh giá, tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm diễn biến rất phức tạp, bất ổn gia tăng tại nhiều khu vực. Các tranh chấp, xung đột cục bộ trên thế giới tiếp tục căng thẳng. Khủng bố tiếp tục là mối đe dọa với an ninh thế giới. Các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có an ninh mạng, tiếp tục trở thành vấn đề nóng trên toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, công tác ĐNQP 6 tháng đầu năm đã được triển khai tích cực, chủ động và đạt một số kết quả cụ thể.

Theo đó, hợp tác quốc phòng song phương với các nước tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích chiến lược của ta, đóng góp tích cực vào việc tăng cường lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các đối tác, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Hoạt động hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, đúng chủ trương, định hướng phát triển quan hệ với các nước của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở các văn bản đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, huấn luyện lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hợp tác kỹ thuật quân sự, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng…

Các cơ chế Đối thoại chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn cấp làm việc với các nước tiếp tục được tổ chức theo đúng kế hoạch. Các đại biểu đánh giá hợp tác quốc phòng với các nước có biên giới liền kề tiếp tục được quan tâm thúc đẩy ngày càng đi vào thực chất, trong đó đối ngoại biên giới được xác định là một hoạt động trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tăng cường hữu nghị với các nước láng giềng, do đó được đặc biệt coi trọng. Công tác ĐNQP tiếp tục xử lý tốt quan hệ với các nước lớn trên cơ sở đan xen lợi ích, tạo thế cân bằng chiến lược, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng.

Hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN tiếp tục được củng cố, là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin, tạo sự ủng hộ của các nước ASEAN đối với các lợi ích chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Với các nước bạn bè truyền thống, Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ để củng cố lòng tin, tạo sự ủng hộ về chính trị lẫn nhau. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, quân đội trên trường quốc tế.

Đánh giá chung về công tác ĐNQP trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội nghị nhất trí rằng Bộ Quốc phòng đã triển khai công tác ĐNQP theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước; xử lý tốt mối quan hệ về quốc phòng với các nước, nhất là các nước lớn, không để quan hệ hợp tác quốc phòng với nước này làm ảnh hưởng tới nước khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương nỗ lực, đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đối với công tác ĐNQP 6 tháng đầu năm. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị công tác ĐNQP 6 tháng cuối năm 2017 cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến quốc phòng – an ninh nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định của đất nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, trong đó tập trung hoàn chỉnh Đề án hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Về hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị công tác ĐNQP 6 tháng cuối năm 2017 cần thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, ổn định; giải quyết tốt các quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, bảo đảm cân bằng quan hệ với các nước lớn; tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh đối ngoại biên giới, hợp tác giữa hải quân, các cơ quan nghiên cứu, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo. Về hợp tác quốc phòng đa phương, theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cần chú trọng vào các lĩnh vực cứu trợ thảm họa thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ – MINH KHÁNH