Hình ảnh khóc cười của dân Mỹ

Hình ảnh đau buồn của những người ủng hộ bà Clinton

Người đại diện chiến dịch tranh của của bà Clinton kêu gọi mọi người về nhà ngủ vì bà sẽ không ra phát biểu - Ảnh: Reuters
Người đại diện chiến dịch tranh của của bà Clinton kêu gọi mọi người về nhà ngủ vì bà sẽ không ra phát biểu – Ảnh: Reuters
Một thanh niên đã bật khóc khi biết bà Clinton thua trong cuộc đua vào nhà trắng - Ảnh: Reuters
Một thanh niên đã bật khóc khi biết bà Clinton thua trong cuộc đua vào nhà trắng – Ảnh: Reuters

Nỗi thất vọng ngập tràn nơi dự kiến tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng của đảng Dân chủ - Ảnh: Reuters
Nỗi thất vọng ngập tràn nơi dự kiến tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng của đảng Dân chủ – Ảnh: Reuters

Nhiều người ủng hộ bà Clinton vẫn bàng hoàng trước thất bại này - Ảnh: Reuters
Nhiều người ủng hộ bà Clinton vẫn bàng hoàng trước thất bại này – Ảnh: Reuters

Niềm vui vỡ oà với những người ủng hộ ông Trump

Người ủng hộ ông Trump trên khắp nước Mỹ ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Trump trên khắp nước Mỹ ăn mừng chiến thắng – Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump chào và phát biểu trước người ủng hộ sau khi biết mình chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump chào và phát biểu trước người ủng hộ sau khi biết mình chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng – Ảnh: Reuters

THUẬN THẮNG (theo Reuters)