Giá vốn hàng bán lên cao do thịt lợn tăng giá thời gian qua khiến lợi nhuận của Vissan sụt giảm

Theo BCTC tổng hợp quý II, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UPCoM: VSN, Vissan) đạt doanh thu thuần 975,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 14%, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 9%, còn 201,5 tỷ đồng.

Với hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm, đầu vào chủ yếu của Vissan là thịt lợn. Từ đầu quý II, giá thịt lợn đã liên tục tăng, từ quanh mức 30.000 đồng lên 50.000 đồng/kg. Diễn biến này có lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi nhưng lại gây bất lợi đối với các doanh nghiệp sử dụng thịt lợn để chế biến như Vissan.

Chi phí bán hàng được cắt giảm 22%, do chi phí nhân viên và chi phí chiết khấu, hỗ trợ giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 32 tỷ lên 52 tỷ đồng. Kết thúc quý II, Vissan lãi ròng 22,4 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 1.990 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ còn 90,6 tỷ đồng; lần lượt tương đương 43% và 51% kế hoạch năm. Lãi ròng giảm 2% xuống 71,6 tỷ đồng.

Sau nửa năm, tổng tài sản của Vissan giảm 4% xuống 1.698 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 68%, chủ yếu là tiền và tiền gửi gần 501 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 402,5 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tỷ trọng lớn là tài sản cố định trị giá gần 442 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Vissan đang vay nợ 319 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm 95%. Công ty có khoản lơi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 84 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển gần 49 tỷ đồng.