Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Ước tính đến ngày 20/2, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể, trong hai tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực. Cả nước có 411 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư và 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về số vốn đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn 851,2 triệu USD.
Danh sách các dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2018 cho thấy không có sự xuất hiện của dự án tỷ đô. Theo đó, dự án FDI lớn nhất đến thời điểm này là Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày 7/2, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.
Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,3% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 19,2 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,76 tỷ USD kể cả dầu thô.
H.Anh