Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Xử lý nền và xây dựng FECON (FCN), quý II/2018, Công ty sẽ tiến hành chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty con. Cụ thể, FCN sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 1 triệu cổ phần CTCP FECON Miltec cho CTCP Xử lý nền và xây dựng FECON (FECON S&C).

Bên cạnh đó, FCN cũng sẽ chuyển nhượng 465.600 cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê từ 51% xuống còn 27,72%.

Trước đó, FCN đã thông qua tái cấu trúc một số khoản đầu tư thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu tại Viện Nền móng và công trình ngầm cho nhà đầu tư khác. Mặt khác, Công ty cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Tổng CTCP Tư vấn thiết kế giao thông (TEDI).

Quý I vừa qua, FCN ghi nhận doanh thu hơn 425,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 24 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 28% so với cùng kỳ 2017. Theo FCN, doanh thu quý I tăng trưởng mạnh là nhờ giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2017 đạt trên 850 tỷ đồng được thực hiện và ghi nhận trong quý I và II/2018.

Phan Hằng 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here