Động đất 5,1 độ Richter ở Nhật Bản

Vị trí xảy ra động đất cường độ 5.1 Ricter 36km phía đông nam Ishinomaki, Nhật Bản - Nguồn: USGS
Vị trí xảy ra động đất cường độ 5,1 Ricter phía đông nam Ishinomaki, Nhật Bản – Nguồn: USGS

PHONG VÂN