Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đã tăng 80% so với tháng trước, với hơn 14.500 doanh nghiệp.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 doanh nghiệp. Trong đó, có gần 41.300 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và hơn 11.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm nay đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cao như sản xuất phân phối điện, nước, gas, kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here