Đỗ Mỹ Linh và mẹ cùng đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong dự án nhân ái “Cho đi là còn mãi” của Miss World Việt Nam.