Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2909/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và bến cảng biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 840/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018, vùng đồng bằng sông Cửu Long được xác định là trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp điện năng, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp tầm quốc gia với mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm quốc gia về sản xuất nông nghiệp và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; phát triển mạnh kinh tế biển…

Để hướng tới các mục tiêu phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trên cơ sở cảng biển Sóc Trăng đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là cảng biển loại II tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014, Bộ Xây dựng thống nhất với quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển quốc gia, là cảng biển đặc biệt (loại IA), có vai trò là cảng biển cửa ngõ quốc tế với bến cảng biển chính là bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề, đáp ứng cho tàu tải trọng 50.000 – 100.000 DWT và trên 100.000 DWT, phục vụ thông thương hàng xuất nhập khẩu trực tiếp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đoan Trang