Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khu vực miền Bắc đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức mới đây tại Hà Nội nhằm thúc đẩy quá trình triển khai Luật.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hội nghị cũng là cơ hội để các đơn vị nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các hỗ trợ được quy định trong Luật và các văn bản liên quan như: Cách xác định DNNVV, cách tiếp cận các hỗ trợ, việc lập đề án hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ, sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc hỗ trợ DNNVV, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động tư vấn viên… Các ý kiến góp ý sẽ được Ban tổ chức xem xét trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV.

Đến nay, một số Nghị định hướng dẫn Luật đã được ban hành như: Nghị định số 38/2018/NĐ-CP; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Hiện Bộ KH&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên.

Việt Anh