Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực có lượng vốn đầu tư ròng là dương trong 8 tháng năm 2017.

Theo Bloomberg, mặc dù hầu hết các thị trường chứng khoán mới nổi và sơ khởi châu Á đều thu hút được dòng vốn ngoại trong năm nay, Việt Nam là nước duy nhất có lượng vốn đầu tư ròng đạt giá trị dương trong suốt 8 tháng qua.

Tổng vốn hóa thị trường trong nước tăng trưởng 37% khi hàng loạt các công ty thực hiện niêm yết. Chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhờ lãi suất giảm, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, tăng trưởng tín dụng và định giá hợp lý, CEO Thomas Hugger của công ty Asia Frontier Capital tại Hồng Kông nhận định.