Ngày 6/7 tới, CTCK Toàn Cầu (VGS) sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2018 để thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Ánh cùng 3 thành viên HĐQT gồm: Nguyễn Đức Thuận, Trần Đức Chiến và Đỗ Trung Sơn (hiện là Tổng giám đốc).

Chứng khoán Toàn Cầu muốn bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT

Ảnh Internet

Từ mức vốn nhỏ hiện tại là 35 tỷ đồng, HĐQT VGS có tham vọng trình đại hội xem xét thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công trong đợt phát hành này, VGS sẽ thu về 304 tỷ đồng.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Vốn thu được từ đợt phát hành, ngoài việc được VGS bổ sung vốn lưu động và cho vay giao dịch ký quỹ, còn đáp ứng điều kiện để bổ sung một số nghiệp vụ như bảo lãnh phát hành, tự doanh.

Để tái cơ cấu hoạt động, ngoài trình đại hội thông qua phương án đổi tên thành CTCK King, HĐQT VGS còn đề xuất đại hội thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) dự kiến trong năm 2019.

 

H.Hòe