Khi đi thăm công viên quốc gia Virunga ở Rwanda, nhiếp ảnh gia Andy Rouse đã ghi lại được những hình ảnh thú vị về chú khỉ đột con.

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 1

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 2

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 3

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 4

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 5

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 6

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 7

Chu khi dot con 'bong dung noi tieng' nho mai toc dac biet - Anh 8