Năm 2016, mặc dù kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG); toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Phan Dũng trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng cục DTNN có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2016.

Năm 2016, xuất, cấp 1.738 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia

Theo ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DDTNN: Trong năm 2016, sự phối hợp trong công tác quản lý hàng DTQG giữa Tổng cục DTNN với các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ đã được tăng cường và chủ động hơn trước.

Đặc biệt, trong việc đề xuất trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán mua tăng và mua bù các mặt hàng DTQG; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh và phục vụ tốt công tác an ninh, quốc phòng. Tăng cường công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG…

Là cơ quan quản lý chuyên trách, với chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực DTQG, thời gian qua, Tổng cục DTNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ quản lý nhà nước, với các bộ ngành quản lý hàng DTQG trình cấp có thẩm giải quyết, xử lý kịp thời các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến công tác DTQG. Đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy phạm bảo quản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật.

Năm 2016 được Tổng cục DTNN coi là “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG”. Xác định được mục tiêu này, ngay từ đầu năm Tổng cục DTNN đã ban hành Chương trình hành động thực hiện “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG”. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện rất chặt chẽ việc quản lý chất lượng hàng DTQG nhập kho cũng như xuất kho. Tổng cục DTNN tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng hàng DTQG.

Năm 2016, các đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập lương thực được giao. Công tác xuất cấp lương thực, vật tư cứu hộ, cứu nạn được vận chuyển, giao nhận kịp thời bảo đảm chất lượng, thời gian, tiến độ đáp ứng yêu cầu kế hoạch phân bổ tiếp nhận của UBND các tỉnh. Ngoài ra, các Cục DTNN khu vực đã chú trọng công tác phối hợp kiểm tra và chủ động kiểm tra hàng DTQG sau xuất cấp.

Đặc biệt, ông Lê Văn Thời cho biết: Năm 2016, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính xuất cấp các mặt hàng DTQG tổng trị giá 1.738 tỷ đồng; trong đó, xuất 150.968 tấn gạo trị giá khoảng 1.480 tỷ đồng; xuất vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn tổng trị giá khoảng 255 tỷ đồng và xuất cấp 1.500 tấn muối trị giá khoảng 3 tỷ đồng cho người dân tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt.

Đến nay, số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói; hỗ trợ học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp không thu tiền 580.000 liều vắc xin các loại và 40 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%; 20.000 lít hóa chất sát trùng, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng từ nguồn DTQG hỗ trợ tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận để phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đổi mới để sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ phát triển đất nước

Phát huy những kết quả trên, ngành Dự trữ Nhà nước đặt mục tiêu trong năm 2017 là: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng đề nghị: Trong năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020, cùng với việc thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia đến năm 2020, quy mô ngành DTNN cần phải được tăng cường, củng cố và đổi mới để sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cụ thể là phấn đấu năm 2017, lương thực giữ mức ổn định khoảng 500.000 tấn quy thóc; Tăng cường mua sắm các trang thiết bị, vật tư thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn; Tăng cường lực lượng DTQG ngành an ninh, quốc phòng, các mặt hàng vật tư nông nghiệp, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra theo Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020.

Trên cơ sở định hướng đó, Bộ Tài chính và các bộ, ngành được giao quản lý hàng DTQG tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kế hoạch nhập, xuất hàng DTQG thuộc kế hoạch năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng xuất cấp các mặt hàng khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng hóa thông qua việc hoàn thiện xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật cho hàng DTQG; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng hàng DTQG và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng DTQG; Thực hiện Kiểm tra hàng hóa ngay từ khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho; Tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác bảo quản hàng DTQG…

Về công tác quản lý trực tiếp, triển khai khẩn trương việc giao kế hoạch DTQG năm 2017 tới các đơn vị trực thuộc, để tạo điều kiện các đơn vị chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục DTNN đã được tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính, danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc năm 2016.

PV.