Chiều ngày 11/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý III. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý quyết liệt tái cơ cấu lại ngân sách, giảm bội chi ngân sách thì chi thường xuyên vẫn tăng.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính cung cấp, luỹ kế chi 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Chi đầu tư phát triển 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán năm, tăng 4,1% cùng kỳ năm 2016.

Riêng giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 53,1% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 đạt 56% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đến nay chỉ đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7% dự toán năm.

Chi dự trữ quốc gia 361 tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán năm. Chi trả nợ và viện trợ đạt 75,35 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2016.

Ông Nguyễn Minh Tân, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính khẳng định,  việc giảm chi từ các khoản chi hội họp, mua sắm đặc biệt là các khoản chi hạn chế ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước được quyết tâm thực hiện. Song con số tăng chi thường  xuyên7% so với cùng kỳ  xuất phát nhiều nguyên nhân.

Trong đó, phần tăng chi do chi cho bảo vệ môi trường, chi cho y tế và các hoạt động an sinh xã hội. Chẳng hạn trong 9 tháng, chúng ta đối diện với thiên tai lũ lụt nhiều và để hỗ trợ cho người dân ngân sách phải chi ra. Hay như quyết định cải cách tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/7 cũng tác động mạnh đến chi ngân sách.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách 9 tháng đạt 843.000 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nội địa sau 9 tháng đạt 663.700 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiến độ thực hiện các khoản thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,1% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực DNNN (không kể thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, tiền bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại DN) thậm chí mới đạt 60,1% dự toán, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tiến độ lấy ý kiến Dự thảo Sửa đổi 5 Luật Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thi Mai cho biết, Bộ Tài chính đã gửi Dự thảo xin ý kiến rộng rãi. Hiện, Bộ đang tập hợp các ý kiến tham gia của các bộ, các địa phương, từ dư luận.

“Tinh thần của chúng tôi là lắng nghe ý kiến đóng góp một cách cầu thị và trách nhiệm. Thông qua các cơ quan truyền thông, Bộ Tài chính cũng đang tập hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến, đề xuất để làm các bước tiếp theo đăng ký vào chương trình xây dựng Luật năm 2018”- bà Mai nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của Công ty sổ xố điện toán Việt Nam (Viettlott), cụ thể, từ tháng 1/10 ông Tống Quốc Trường nguyên Tổng giám đốc Vietlott xin nghỉ vì lý do cá nhân liệu có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ nói rõ hơn, ngày 6/9, Bộ Tài chính có nhận được đơn của cá nhân ông Tống Quốc Trường đề nghị cho không tiếp tục làm Tổng giám đốc và các nhiệm vụ liên quan tại Vietlott. Ông Trường đề nghị giải quyết cho nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Thúy Hằng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here