Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo...

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định...

Không chấp hành quyết định kiểm toán bị phạt tới 100...

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định do Kiểm toán Nhà nước soạn thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Đề xuất mới về hoạt động thông tin tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng...

Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực...

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được Nhà...

Đề xuất lắp đặt thùng thư công cộng tại các khu...

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập...

Đề xuất về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch...

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi...

Đề xuất điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn...

Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động...

Ngành Hải quan cải cách khâu giám sát hàng hóa tại...

Chiều 4-7 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo Triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hoá tại...

TP.HCM ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh dành...

Bộ quy tắc ứng xử này sẽ cũng cung cấp thông tin và những khuyến cáo về những hành vi nên và không nên...
English English Vietnamese Vietnamese