Tại sao chậm ban hành Nghị định về điều kiện kinh...

Theo đúng lộ trình, Nghị định về điều kiện kinh doanh đối với ô tô đã phải có hiệu lực từ 1/7/2017. Tuy nhiên...

Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng...

Sửa đổi NĐ 67 – Những vấn đề cần đặt ra:...

Ngoài Nghị định 67 của Chính phủ hỗ trợ ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi bám biển, tỉnh Quảng Nam đã ban hành...

Giảm chi là mấu chốt của vấn đề nợ công

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến về định hướng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt...

Bộ Công Thương xóa bỏ 1 tổng cục, giảm nhiều cục...

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ...

Áp thuế tự vệ với phân bón: Cần giải pháp cân...

Quyết định áp thuế tự vệ tạm thời với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu của Bộ Công Thương sẽ chính...

Cần cân nhắc về giá tính thuế TTĐB đối với ô...

PTT Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính cần cân nhắc nghiên cứu ý kiến của Bộ Công Thương về giá tính thuế...

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo...

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định...

Không chấp hành quyết định kiểm toán bị phạt tới 100...

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định do Kiểm toán Nhà nước soạn thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính...
English English Vietnamese Vietnamese