Tiêm kích F-16 được các phi công Mỹ nhận xét là một trong những loại phi công tiếp liệu trên không khó nhất do nó có vị trí nhận nhiên liệu nằm ngoài tầm nhìn của phi công điều khiển.

Quá trình tiếp liệu trên không cho tiêm kích F-16 thường được thực hiện ở độ cao từ 7500 cho tới 10.000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Sina.

Quá trình tiếp liệu trên không cho tiêm kích F-16 thường được thực hiện ở độ cao từ 7500 cho tới 10.000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Sina.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức