Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý bổ sung thêm 280 tỷ đồng cho Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tăng vốn điều lệ.

Nguồn tiền bổ sung này được trích từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ – Tập đoàn đến ngày 31/12/2015, theo nội dung văn bản số 2342 đã được Thủ tướng ban hành trước đó 2 năm.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn Vinachem thực hiện cụ thể.

bo-sung-gan-300-ty-dong-von-dieu-le-cho-tap-doan-hoa-chat

Vốn điều lệ của Vinachem được bổ sung thêm 280 tỷ đồng.

Trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ cho Vinachem sau năm 2015 không đủ so với mức vốn điều lệ đã được phê duyệt tại văn bản 2342, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư căn cứ các quy định hiện hành đề xuất, báo cáo Thủ tướng xử lý.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 ngày 23/12/2009 của Thủ tướng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Ngoài Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hiện nay Vinachem có 3 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 23 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cổ phần hóa, 10 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, một Viện nghiên cứu và một Trường cao đẳng. Tính tới hết năm 2015 vốn điều lệ của Vinachem là 16.000 tỷ đồng.