Bộ Tài chính đề nghị dừng xuất cảnh với chủ doanh nghiệp chưa thực hiện xong thủ tục giải thể, phá sản trong khi đơn vị đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ý kiến này không nhận được sự đồng tình.

Cụ thể, trong dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đã được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến trước đó, bộ này đề nghị bổ sung chính sách dừng việc xuất cảnh với một số đối tượng như: chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên công ty hợp danh, trưởng ban quản trị hợp tác xã.

Điều kiện là những đối tượng trên có doanh nghiệp đã ngừng hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, góp ý cho đề xuất trên, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, việc thực hiện thủ tục giải thể, phá sản không thuộc phạm vi của Luật quản lý thuế.

Đại diện Bộ Tư pháp nêu quan điểm, chỉ có thể dừng xuất cảnh đối với người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Chưa kể, việc bổ sung chính sách trên sẽ dễ gây ra sự nhầm lẫn giữa trách nhiệm của pháp nhân với trách nhiệm của cá nhân.

Qua đó, phía Bộ Tư pháp đề nghị không bổ sung chính sách trên vào Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Tiếp thu những ý kiến này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này sẽ không bổ sung quy dịnh dừng xuất cảnh với những đối tượng trên./.