Trang chủ Kinh Tế Doanh Nghiệp 6 tháng đầu năm, GAS hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận

6 tháng đầu năm, GAS hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu dự kiến GAS đạt 37.455 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.323 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và hoàn thành 83% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, GAS hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận

Mới đây, lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS, mã: GAS) đã có buổi chia sẻ về tình hình kinh doanh của công ty.

Theo Ban lãnh đạo, nửa đầu năm 2018, một số mỏ thuộc các hệ thống khí Nam Côn Sơn, PM3 – Cà Mau (đã cạn) bị sự cố thiết bị làm gián đoạn/giảm sản lượng cấp khí vào trong thời gian dài; một số dự án phê duyệt chậm so với khi xây dựng kế hoạch do trong quá trình xem xét có nhiều vướng mắc cần xử lý; sản xuất ống không có dự án lớn để thực hiện.

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, giá dầu trung bình cao hơn so với giá kế hoạch (thực tế khoảng 71 USD/thùng, tăng 42% so giá kế hoạch). Nhờ đó, GAS ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khá khả quan với sản lượng (khí khô, LPG, Condénate) ước vượt từ 5-56% kế hoạch 6 tháng và tương đương cùng kỳ.

Cụ thể, 6 tháng ước sản lượng khí ẩm vào bờ đạt 5.322 triệu m3, đạt 55% kế hoạch cả năm. Sản lượng khí khô tiêu thụ 5.152 triệu m3, bằng 56% kế hoạch năm; LPG (công ty mẹ) đạt 710.000 tấn, thực hiện được 63% kế hoạch năm; Condensate đạt 50.000 tấn, đạt tới 80% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 37.455 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch năm; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 6,602 tỷ đồng và 5,323 tỷ đồng, lần lượt đạt 82 và 83% kế hoạch cả năm.

6 tháng đầu năm, GAS ước tính sẽ nộp ngân sách nhà nước khoảng 2.534 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch cả năm.

6 tháng cuối năm, GAS dự kiến tổng doanh thu đạt 25.739 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.811 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.049 tỷ đồng.

Về vấn đề thoái vốn, GAS đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thuê tư vấn định giá, tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước xuống tối thiểu 65%.

GAS cũng triển khai phương án tăng vốn tại PVGas North lên 51% vốn, đồng thời đã thoái vốn tại Gas City vào tháng 4/2018.

Theo kế hoạch, năm 2018 GAS đầu tư 57 dự án/đầu việc, trong đó Công ty mẹ chiếm 24 dự án, giá trị giải ngân 3.280 tỷ đồng. Hiện GAS có khoảng 1.200 km đường ống dẫn khí và Tổng Công ty đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng thêm các đường ống để nhập LPG từ 2 nguồn là Indonesia và Malaysia.